Powered by Bravenet Bravenet Blog

01-5-2009

9:34

Fantastiknovelltävlingen 10 år!

För tionde året i rad utlyser skrivargruppen SKRIVA, i samarbete med föreningen
Novellmästarna, Fantastiknovelltävlingen. Genom välvilliga donationer kan
jubileet firas med större - om än fortfarande blygsamma - priser än någonsin.
Det som söks är som tävlingsnamnet antyder fantastiknoveller - science fiction,
fantasy eller skräck. Reglerna är enkla:

  1. Skicka tävlingsbidrag som ren text (s k ASCII; inga bifogade filer, t ex
Word-filer) senast 31/8 till fantastiknovell@hotmail.com SAMT
ahrvid@hotmail.com . Använd rubrik "tävlingsbidrag".
  2. Noveller skall anknyta till science fiction, fantasy eller skräck. Man får
skicka flera bidrag. Rekommenderad maxlängd 50 000 tecken (inkl blanksteg och
skiljetecken). Språk svenska.
  3. Vinnarna utses av en jury. Noveller som placerar sig på någon prisplats
postas även på SKRIVA:s E-postlista.
  4. Förstapris 1000 kr. Andrapris 500 kr. Tredjepris 300 kr. Därutöver kan
juryn dela ut hedersomnämnanden.

Tävlingen liksom SKRIVA drivs helt ideellt. Dess E-postlista är troligen den
äldsta aktiva för novellförfattare, startad redan 1997. För att ansluta, maila
skriva-request@freelists.org, med subject/ämnesrad: subscribe. Där diskuteras
skrivande, fantastik, litteratur och kultur, man kan posta och kommentera
noveller, eller gnabbas med likasinnade.
0 Comment(s).

There are no comments to this entry.